2. Ethereum, introductie smart contract

Door xos op zondag 22 november 2015 10:23 - Reacties (5)
Categorie: -, Views: 3.326

Na een Ethereum introductie gaan we in deze post een smart contract maken, uitrollen en gebruiken. Het doel van dit smart contact is om de verkoop van een product te volgen waarbij zowel voor verkoper als koper een belang wordt gecreŽerd om juist te handelen.


Probleem
In veel gevallen kennen verkoper en koper elkaar op een online marktplaats/webshop niet en is het niet mogelijk om het product op te halen. Dat geeft diverse risico's, de verkoper weet niet of de koper het geld heeft en dit zal overmaken. De koper heeft geen garantie dat hij het juiste product zal ontvangen.

Het risico voor de verkoper wordt vaak afgedekt om de koper (een deel van) het bedrag vooruit te laten betalen waarna het product pas verstuurd wordt. De koper neemt hiermee een risico. Dit is op te lossen door een onafhankelijke derde partij aan te wijzen. Deze zal het product van de verkoper en het geld van de koper ontvangen. Als beide partijen hun afspraak zijn nagekomen zal deze partij het product naar de koper versturen en de verkoper haar geld ontvangen. In veel gevallen is dit geen oplossing, deze dienst kost vaak een hoop geld en staat niet in verhouding tot de verkoopprijs van het product, zorgt voor extra vertraging of mist de expertise om het product te kunnen beoordelen.


Oplossing
Ethereum biedt in de vorm van smart contract een oplossing. Een smart contract kan als onafhankelijke partij functioneren en reageren op signalen van verkoper en koper. Het werkt als volgt:
 1. De koper en verkoper zijn een prijs overeen gekomen.
 2. De verkoper maakt een smart contract en stuurt 2 keer de afgesproken prijs naar het smart contract.
 3. De koper stuurt 2 * de afgesproken prijs naar het smart contract.
 4. De verkoper stuurt het product op.
 5. De koper ontvangt het product. Koper is tevreden en geeft dit door aan het smart contract waarna de transactie is afgerond en de verkoper 3/4 (de helft was zijn eigen inleg, en de andere helft was 2 * de verkoopprijs van de koper) van het geld in het smart contract ontvangt en de koper 1/4. In geval de koper ontevreden is meldt ze dit bij het smart contract en stuurt het product terug.
 6. Verkoper ontvangt het teruggestuurde product, meldt dit bij het smart contract waarna beide partijen hun ingelegde geld terug krijgen.
Belangrijk om op te merken dat zowel de verkoper als de koper een belang hebben om de transactie af te ronden na stap 3. Beide hebben 2 keer de afgesproken prijs ingelegd en kunnen dit alleen terug krijgen door de transactie af te ronden op een manier dat beide partijen akkoord zijn.

in de praktijk zijn nog extra maatregels nodig om vast te leggen wat er moet gebeuren als 1 van beide partijen niet meer reageert, of een incentive te creŽren voor de verkoper om het contract netjes op te ruimen nadat de transactie is afgerond. Voor nu beperken we ons tot de kern.


Stap 2, aanmaken smart contract
Het maken van een smart contract kan met een simpele tekst editor of in een omgeving die speciaal voor smart contract is ingericht. Zelf gebruikt ik meestal deze maar er zijn genoeg alternatieven. Er zijn diverse talen om een smart contract op te stellen, veel gebruikte zijn Solidity (javscript gebaseerd) en Serpent (python gebaseerd). In deze post gebruiken we Solidity.

De eerste stap is het declareren van het contract (stap 2).

JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
contract Purchase {
  address public seller;
  address public buyer;
  uint256 public price;
  
  enum State { Created, BuyerConfirmed, ProductReturned, Finished }
  State state;
  
  function Purchase() {
    seller = msg.sender;
    price = msg.value / 2;
    state = State.Created;
  }
}

eide partijen die een duur product willen uitwisselen wel erg veel geld opzij zetten
 • Op de eerste regel beginnen we het contract en geven we het een naam.
 • Op regels 2 en 3 worden er 2 variabelen gedeclareerd die het adres van de koper en verkoper bevatten. Het public keyword is een indicatie voor de compiler om een getter te genereren (meer hierover in de volgende post als we een DApp bouwen voor dit contract).
 • Regel 4 bevat de variable die de overeengekomen prijs bevat.
 • Regel 6 bevat een definitie van de verschillende states waarin het contract zich kan bevinden.
 • Regel 7 de variabele om de huidige state bij te houden.
 • Regels 9 t/m 13 de constructor. Als het contract uitgerold wordt wordt deze functie eenmalig aangeroepen en initialiseert enkele variabelen. Zoals beschreven in de 2e stap stuurt de verkoper met de uitrol 2 * het afgesproken bedrag mee. Als een constructor of functie wordt aangeroepen gebeurd dit door een transactie/bericht te sturen. De msg variabele verwijst naar dit bericht en bevat diverse gegevens zoals de afzender (msg.sender) en de hoeveelheid ether in Wei (msg.value) die de afzender mee heeft verzonden. Zie deze pagina voor een overzicht van de diverse velden.

Stap 3, koper stuurt 2 keer de afgesproken prijs op
Voordat de verkoper het product verzend stuurt de koper 2 keer het afsproken prijs naar het smart contract.

JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
event BuyerConfirmed(address buyer);
  
function ConfirmPurchase() {
  if (state != State.Created) throw;
  if (msg.value != 2 * price) throw;
    
  buyer = msg.sender;
  state = State.Confirmed;
    
  BuyerConfirmed(buyer);
}


Op de eerste regel wordt een event gedefinieerd. De Ethereum Virtual Machine heeft de mogelijkheid om logs aan te maken om gebeurtenissen te registeren. In dit geval wordt het moment dat de koper de aankoop bevestigd door 2 keer de afgesproken prijs in te leggen vastgelegd op regel 10. Wanneer de transactie succesvol wordt uitgevoerd zal een log entry worden aangemaakt. De verkoper kan wachten op deze gebeurtenis en geÔnformeerd worden wanneer dit op treedt. Op deze manier hoeft ze niet periodiek te controleren of de koper inmiddels heeft betaald.

Op regel 4 wordt gecontroleerd dat het contract zich in de juiste state bevind. Als dit niet het geval wordt de transactie afgebroken en wordt een volledige rollback gedaan van de transactie.
Op regel 5 wordt gecontroleerd dat de koper het juiste bedrag in legt. Als dit niet het geval is wordt de transactie teruggedraaid.
In geval de transactie wordt teruggedraaid is het net alsof deze niet heeft plaats gevonden. Eventuele wijzigingen in de variabelen van het contract worden terug gedraaid en meegezonden ethers worden niet afgeschreven bij de afzender.


Stap 5, koper ontvangt het product en is tevreden
Als het contract zich in de juiste state bevind kan de koper aangeven dat ze het product goed heeft ontvangen en akkoord is. Het contract zal vervolgens de eigen inbreng van de verkoper + de afgesproken prijs overmaken naar de verkoper en het extra ingelegde geld terug sturen naar de koper. Hiermee is de transactie afgerond.

JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
event ProductReceivedOk();
  
function ConfirmProductReceivedOk() {
  if (state != State.BuyerConfirmed) throw;
  if (buyer != msg.sender) throw;
    
  seller.send(3 * price);
  buyer.send(1 * price);

  state = State.Finished;
    
  ProductReceivedOk();
}Stap 5, koper ontvangt product en is ontevreden
De koper stuurt het product terug en informeert het smart contract dat het product terug gezonden is.

JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
event ProductReturned();
  
function ConfirmProductReturned() {
  if (state != State.BuyerConfirmed) throw;
  if (buyer != msg.sender) throw;
   
  state = ProductReturned;
    
  ProductReturned();
}Stap 6, verkoper ontvangt teruggestuurd product
De verkoper heeft het teruggezonden product ontvangen en wil haar inbreng terug. Ze bevestigd bij het smart contract dat het teruggezonden product is ontvangen waarna het geld naar beide partijen terug wordt gestuurd.

JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
event Refunded();
  
function ConfirmReturnedProductReceived() {
  if (state != State.ProductReturned) throw;
  if (seller != msg.sender) throw;
    
  seller.send(2 * price);
  buyer.send(2 * price);
    
  state = State.Finished;
    
  Refunded();
}

Uitrol contract
De eerste stap is het installeren van een Ethereum client. Er zijn 2 veel gebruikte, de c++ en de go client. Ik ga uit van de go client omdat deze het meest gebruikersvriendelijk is. Zie voor installatie instructies deze pagina.

Voordat we het contract kunnen uitrollen moeten we eerst accounts aanmaken en een beetje ether gezamelen. Het makkelijkste gaat dit door een locale development chain op te starten en te minen zodat we ethers verdienen en blokken met transacties verwerken.


code:
1
geth account new


Maak op deze manier 2 accounts aan, 1 voor de verkoper en 1 voor de koper.

De volgende stap is het starten van geth.

code:
1
geth --dev --mine --minerthreads 1 --unlock "0 1" console 2>/some/logfile


Dit zal een geth node opstartenvragen om het wachtwoord voor beide account en vervolgens een private chain en een miner met 1 cpu thread beginnen. De console optie opent een javascript console. Door eth.accounts aan te roepen zullen de eerder aangemaakte accounts


JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Instance: Geth/v1.4.0-unstable-dc2b3a9c/linux/go1.5.1
 datadir: /tmp/ethereum_dev_mode
coinbase: 0x474d33a1ee742675f48aeeb460918bb1b2e16cd1
at block: 495 (Sun, 22 Nov 2015 11:56:30 CET)
modules: admin:1.0 db:1.0 debug:1.0 eth:1.0 miner:1.0 net:1.0 personal:1.0 shh:1.0 txpool:1.0 web3:1.0
> eth.accounts
["0x474d33a1ee742675f48aeeb460918bb1b2e16cd1", "0x4ed35d4650879be6113aa278dd1c7631df5223e6"]
> web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[0]), "ether")
2655


Als je de client net hebt opgestart zal het even duren voordat de miner blokken begint te genereren. Er moest eerst een groot bestand worden gegenereerd wat enkele minuten kost (tijd is sterk afhankelijk van de snelheid van de computer). Pas als er blokken worden gegenereerd zal er ether toegekend worden aan het eerste address. Je kunt het huidige bloknummer opvragen met eth.blockNumber.

De volgende stap is het uitrollen van het contract. Het volledige contract kan hier gevonden worden. Helaas werkt de online IDE niet op dit moment en deployed het contract soms wel en soms niet. Ik heb geen idee waarom dit is. Daarom doen we de uitrol handmatig.

De console heeft de web3 javascript library geladen. Deze maakt het makkelijk om contracten uit te rollen en functies aan te roepen. Copy past het volgende statement in de console:

JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var purchaseContract = web3.eth.contract([{"constant":false,"inputs":[],"name":"ConfirmReturnedProductReceived","outputs":[],"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"seller","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"ConfirmPurchase","outputs":[],"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"buyer","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"price","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"ConfirmProductReceivedOk","outputs":[],"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"ConfirmProductReturned","outputs":[],"type":"function"},{"inputs":[],"type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"name":"buyer","type":"address"}],"name":"BuyerConfirmed","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[],"name":"ProductReceivedOk","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[],"name":"ProductReturned","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[],"name":"Refunded","type":"event"}]);
var purchase = purchaseContract.new(
  {
   from: web3.eth.accounts[0], 
   data: '60606040525b33600060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff02191690830217905550600234046002600050819055506000600360006101000a81548160ff021916908302179055505b610654806100656000396000f36060604052361561007f576000357c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000009004806302d62ac51461008157806308551a5314610090578063495cb71c146100c95780637150d8ae146100d8578063a035b1fe14610111578063b46c93a914610134578063f85b0f3e146101435761007f565b005b61008e60048050506104d5565b005b61009d6004805050610152565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b6100d660048050506101a7565b005b6100e56004805050610178565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b61011e600480505061019e565b6040518082815260200191505060405180910390f35b6101416004805050610291565b005b6101506004805050610410565b005b600060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681565b600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681565b60026000505481565b6000600360009054906101000a900460ff161415156101c557610002565b600260005054600202341415156101db57610002565b33600160006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908302179055506001600360006101000a81548160ff021916908302179055507ffed4f186dfc7e259255e098b92e0ab13bb1701d63b0882bf6e3065cb6e75da10600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390a15b565b6001600360009054906101000a900460ff161415156102af57610002565b3373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151561030b57610002565b600060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166000600260005054600302604051809050600060405180830381858888f1935050505050600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166000600260005054600102604051809050600060405180830381858888f19350505050506003600360006101000a81548160ff021916908302179055507fed730b940b68336d3a9a25dce4d6af94d7d3e98a646caa7ef83c5a08d397dfe160405180905060405180910390a15b565b6001600360009054906101000a900460ff1614151561042e57610002565b3373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151561048a57610002565b6002600360006101000a81548160ff021916908302179055507ffbe3a63652942f8e5f3aa921252d888d2377ce012b037a3b0d347fed7875390960405180905060405180910390a15b565b6002600360009054906101000a900460ff161415156104f357610002565b3373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151561054f57610002565b600060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166000600260005054600202604051809050600060405180830381858888f1935050505050600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166000600260005054600202604051809050600060405180830381858888f19350505050506003600360006101000a81548160ff021916908302179055507f8616bbbbad963e4e65b1366f1d75dfb63f9e9704bbbf91fb01bec70849906cf760405180905060405180910390a15b56', 
   gas: 3000000,
   value: web3.toWei(4, 'ether')
  }, function(e, contract){
  if (typeof contract.address != 'undefined') {
     console.log(e, contract);
     console.log('Contract mined! address: ' + contract.address + ' transactionHash: ' + contract.transactionHash);
  }
 })

 • from, het adres van de verkoper (eth.accounts[0])
 • data, de byte code van het contract en wordt door de Solidity computer gegenereerd.
 • value, 2 keer de afgesproken prijs. In dit geval kiezen we 2 Ether als afgesproken prijs dus sturen we 4 Ether op. Omdat transacties de hoeveelheid Ethers in Wei accepteren converteren we 4 Ethers naar Wei met web3.toWei.
 • gas, iedere transactie consumeert een hoeveelheid gas. Gas dient gekocht te worden met Ethers (de EVM trekt dit automatisch af van je account als de transactie wordt uitgevoerd). We geven een hoeveelheid maximaal gas mee, als de transactie meer gas verbruikt dan is meegegeven zal de transactie afgebroken worden. Dit beschermt het netwerk tegen spammers van transacties (DOS) of fouten in een transactie die leiden tot een eindeloze loop. Teveel verstuurd gas zal teruggestort worden.
Nu is het wachten totdat de transactie verwerkt wordt. De Ethereum blockchain streeft een blocktijd van 17 seconden na maar het kost even voordat dit bereikt is. Als het dus langer of korter duurt dan is dit normaal, net als sterke variaties in blocktijden. Als het contract is uitgevoerd zal het adres worden geprint. In mijn geval 0x000c1dec5a45fbad11d0da3f67cd460f13fb2e3c. Het purchase object bevat nu een representatie van het smart contract. De mogelijkheden zijn te zien in de console:

JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
> purchase
{
 address: "0x000c1dec5a45fbad11d0da3f67cd460f13fb2e3c",
 transactionHash: "0xe75167e9e9870a9b6ba1c4b45a407ecd321f3de173672b34c5d75526cffcecf0",
 BuyerConfirmed: function(),
 ConfirmProductReceivedOk: function(),
 ConfirmProductReturned: function(),
 ConfirmPurchase: function(),
 ConfirmReturnedProductReceived: function(),
 ProductReceivedOk: function(),
 ProductReturned: function(),
 Refunded: function(),
 allEvents: function(),
 buyer: function(),
 price: function(),
 seller: function()
}Net als met onze eigen accounts kan ook een contract saldo bevatten. In dit geval hebben we 4 ethers meegestuurd (2 keer de prijs van 2 ethers). We kunnen controleren dat de balans daadwerkelijk 4 ethers is:

JavaScript:
1
2
> web3.fromWei(eth.getBalance("0x000c1dec5a45fbad11d0da3f67cd460f13fb2e3c"), "ether")
4Koper bevestigd aankoop
Nu het contract uitgerold is moet de koper haar deel betalen. De opbrengsten van de miner worden naar het eerste account (onze verkoper) gestuurd, we moeten dus een beetje overmaken naar het tweede account wat onze koper voorstelt. Hiervoor sturen we de volgende transactie:

JavaScript:
1
> eth.sendTransaction({from: eth.accounts[0], to: eth.accounts[1], value: web3.toWei(8, "ether")})


Wacht opnieuw tot de transactie is uitgevoerd, controleer of de balans van het tweede accounts daadwerkelijk 8 ethers bevat.

De volgende stap is het aanroepen van de ConfirmPurchase functie door de koper. We kunnen gebruik maken van het purchase object.

JavaScript:
1
2
> purchase.ConfirmPurchase({from: eth.accounts[1], value: web3.toWei(4, "ether")})
"0xc98f5f290cb08f273125a766973d0a9f8e72b49c99ca367be985c7325a804e54"We kunnen nu ook de balans van het contract opvragen en zien dat deze 8 ether bevat:

JavaScript:
1
2
> web3.fromWei(eth.getBalance("0x000c1dec5a45fbad11d0da3f67cd460f13fb2e3c"), "ether")
8De functie ConfirmPurchase genereerde ook het BuyerConfirmed event. Dat betekent dat de EVM een log heeft aangemaakt. We kunnen dit log opvragen op verschillende manier. De makkelijkste manier is door het opvragen van de transactie receipt als het transactie id bekend is.

JavaScript:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
> eth.getTransactionReceipt("0xc98f5f290cb08f273125a766973d0a9f8e72b49c99ca367be985c7325a804e54")
{
 blockHash: "0xc6ac518319bcea8084576cf056d51fe47a4c2754cc7941dea2d4ae8751ae46d6",
 blockNumber: 817,
 contractAddress: null,
 cumulativeGasUsed: 63010,
 gasUsed: 63010,
 logs: [{
   address: "0x000c1dec5a45fbad11d0da3f67cd460f13fb2e3c",
   blockHash: "0xc6ac518319bcea8084576cf056d51fe47a4c2754cc7941dea2d4ae8751ae46d6",
   blockNumber: 817,
   data: "0x00000000000000000000000066f183060253cfbe45beff1e6e7ebbe318c81e56",
   logIndex: 0,
   topics: ["0xfed4f186dfc7e259255e098b92e0ab13bb1701d63b0882bf6e3065cb6e75da10"],
   transactionHash: "0xc98f5f290cb08f273125a766973d0a9f8e72b49c99ca367be985c7325a804e54",
   transactionIndex: 0
 }],
 transactionHash: "0xc98f5f290cb08f273125a766973d0a9f8e72b49c99ca367be985c7325a804e54",
 transactionIndex: 0
}


We zien inderdaad dat de transactie heeft geleid tot het aanmaken van 1 log. In de volgende post maken we een DApp en kunnen we zien hoe we logs kunnen opvragen zonder te beschikken over het transactie id.


Verkoper stuurt product op en koper accepteert product
Nu de koper een belang heeft om de transactie goed uit te voeren stuurt de verkoper het product op. De koper ontvangt het product, is akkoord en bevestigd dit aan het smart contract.

JavaScript:
1
2
> purchase.ConfirmProductReceivedOk({from: eth.accounts[1]})
"0x901d13030aa2c9b9dafe8981b8458b4e2731a0acb6c0483c6862d2c1c52152a9"


Als deze transactie is uitgevoerd zullen beide partijen het geld waarop ze recht hebben teruggestort krijgen. In geval van de koper leidt dit tot de volgende balans:

code:
1
2
> web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[1]), "ether")
5.9947719


De koper had 8 ether, legde 4 ether is en ontvang 2 ether terug. Toch is de balans net iets minder dan 6 ether. Dat wordt veroorzaakt doordat iedere transactie gas consumeert wat gekocht wordt met ethers. In dit geval hebben de transacties de koper 0.005228100000000069 ether gekost wat tegen de huidige marktprijs van 0.9 euro/ether net geen halve cent is. Een prijs die ook heel goed te betalen valt voor kleine transacties.


Tot slot

Deze post is bedoelt als introductie over de mogelijkheden die een smart contract bieden. In de praktijk zullen smart contract veel complexer zijn, wat moet er bijvoorbeeld gebeuren als een van beide partijen niks meer van zich laat horen? En is het realistisch om in geval van een duur product beide partijen 2 keer de prijs in te laten leggen? Of is het eerlijk om een (ver)koper met een aantoonbaar goed track record dezelfde fee te laten betalen als iemand die voor de eerste keer iets (ver)koopt?

In de volgende blogpost maken we een DApp die gebruik maakt van het smart contract en een gebruikersvriendelijke user interface biedt aan gebruikers.

Volgende: 1. Ethereum, blockchain technologie die de wereld gaat veranderen? 11-'15 1. Ethereum, blockchain technologie die de wereld gaat veranderen?

Reacties


Door Tweakers user Eagle Creek, zondag 22 november 2015 17:40

Heb niet alles in detail gelezen maar wel de introductie.
Het systeem klinkt leuk maar je noemt het een alternatief voor een escrowdienst i..v.m. kosten en tijd.

In alle eerlijkheid... als ik nu een iPad verkoop van §400, zit ik er absoluut niet op te wachten om zelf §800 ergens in te leggen. Ook al weet ik dat ik dit wel terug krijg.

Het principe dat je hier beschrijft snap en ondersteun ik maar ik denk dat het in de praktijk zal stranden op inzet en in veel gevallen simpelweg op liquide middelen.

Door Tweakers user rc5proxy, zondag 22 november 2015 21:24

Leuk idee.
Maar : Stel verkoper verkoopt zijn inboedel/verzameling wegens geld gebrek.
Hoe moet hij in hemels naam dan ook nog in staat zijn om het dubbele bedrag in te leggen als onderpand ?

Door Tweakers user PixelPhobiac, maandag 23 november 2015 02:24

Dank voor deze blogpost. Ik zal deze morgen doorlopen!

Door Antique, maandag 23 november 2015 09:31

Die dubbele inleg van beide kanten is wel direct het zwakke punt van deze oplossing.

Stel: partij A weet van te voren dat er een relatief klein twistpunt gaat ontstaan dat ofwel beide partijen hun dubbele inleg gaat kosten, ofwel door partij B gedragen moet worden. Dan weet partij A al van te voren dat partij B voor de keuze zal komen te staan: of dubbele inleg kwijt, of mij neerleggen bij een kleine schade. Partij A kan zo partij B in een situatie brengen waar hij praktisch gedwongen is concessies te doen.

Algemeen gezegd is het probleem dat je een heel nieuw spel creŽert door het introduceren van die penalty. Het is een "nieuw spel" omdat beide kanten opeens extra touwtjes hebben om druk op elkaar uit te oefenen. Je maakt nieuwe incentives, en waar incentives zijn, kan er misbruik van gemaakt worden.

Door Tweakers user xos, maandag 23 november 2015 18:02

In de praktijk zal de dubbele inleg inderdaad een probleem zijn, niet alleen voor een koper maar ook voor een verkoper. Een meer realistische aanpak zou zijn om de hoeveelheid die iemand moet inbrengen onderdeel te maken van de prijs afspraak. Een (ver)koper met een aantoonbaar goed track record zal veel minder hoeven in te leggen of misschien wel niks. Hetzelfde geldt voor het soort product, met sommige producten is het risico op fraude nu eenmaal groter dan met andere producten.

Het gaat om het principe en niet om het specifieke voorbeeld. Naast de dubbele inleg zijn er meer praktische problemen. Is het eerlijk als de een verkoper zijn product + inleg kwijt als een koper na verzenden ineens niks meer van zich laat horen?

Hopelijk is het in duidelijk dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Wat als er een deal tot stand is gekomen en beide partijen hebben hun inleg gedaan. In plaats van de verkoper het product op te laten sturen plaats het smart contract een aanvraag om het pakket van A naar B te transporteren bij een smart contract die een soort van marktplaats is voor transport taken biedt. Een drone ziet de vervoersvraag verschijnen en plaatst een bod om het pakket binnen een uur af te leveren voor 5 ether. Bij acceptatie door verkoper en koper bezorgt de drone het pakket en krijgt betaald waarmee ze voor haar onderhoud en brandstof kan betalen :).

Reageren is niet meer mogelijk